Búa đục đá thủy lực

MODELK300K500K1000K1500K2000K3000
Trọng lượng làm việc116Kg350Kg530kg1250kg1630kg2110kg
Tần số500-1100 nhát/phút450-1000 nhát/phút480-850 nhát/phút350-750 nhát/phút300-600 nhát/phút300-400 nhát/phút
Lưu lượng dầu25-50 lít/phút40-70 lít/phút60-100 lít/phút140-170 lít/phút120-150 lít/phút160-190 lít/phút
Áp suất dầu làm việc90-120 bar100-130 bar150-210 bar140-170 bar160-180 bar160-180 bar
Sinh công có ích277 J549 J644 J2224 J3504 J4929 J
Kích thước mũi đục53 mm68 mm95 mm120 mm135 mm150 mm
Khối lượng xe cơ sở3-5 tấn4-7 tấn8-12 tấn14-19 tấn18-26 tấn26-34 tấn

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.