Hệ thống đỗ xe hơi 2 tầng

Thông tin kỹ thuật:

 

NỘI DUNG

MODEL

DK3000

 

 

 

THÔNG SỐ CHÍN

 

  

 

mm

3010

 

mm

1958

 

mm

185

 

mm

3357

 

mm

1052

 

mm

420

 

 

260

 

 

420

 

mm

1536

 

mm

1610

 

 

980

 

m3

0,45

 

 ĐỘNG CƠ

Maker

 

sumitomo

Model

 

A2300T

Công suất

Hp (kW)

2.2

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.