Máy thu hoạch cỏ

MODELFM120FM150FM180
  Kích thước (mm)1260*1200*6501570*1200*6501860*1350*650
  Khối lượng (Kg)185200225
  Bề rộng cắt (cm)120150180
  Tốc độ (vòng/phút)540540540
  Công suất máy cày (Hp)18-2520-3020-35