Băng tải rải bê tông

Băng tải rải bê tông

Băng tải rải bê tông

Chúng tôi nhận chế tạo các loại băng tải bê tông, cát , đá phục vụ cho các công trình thủy lợi, đường btxm, sân bay, bến cảng.