Đầm Rung lắp trên máy đào

Đầm Rung lắp trên máy đào

Đầm Rung lắp trên máy đào

Chúng tôi cung cấp đầm rung thủy lực khối lượng 200kg đến 2 tấn gắn trên máy đào, máy xúc lật ứng dụng gia cố nền đất, mái taluy,

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNskKZMNvQ4