Máy cào bóc đường nhựa mini

Máy cào bóc đường nhựa mini là Thiết bị hỗ trợ hiệu quả khi tiến hành sửa chữa mặt đường,ổ gà , lề đường, xóa bỏ làn đường....

Thông số kỹ thuật

SP300

HP400

HP450

HP600

HP750

HP1000

Lưu lượng dầu yêu cầu

Trung bình

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Lưu lượng dầu (gpm)

12-22

22-40

22-40

22-40

22-40

22-40

Chiều rộng (cm)

130

150

150

150

150

150

Chiều cao (cm)

80

87.5

87.5

87.5

87.5

87.5

Chiều dài (cm)

110

125

125

125

125

125

Bề rộng cào bóc (cm)

30

40

40

40

40

40

Chiều sâu cào bóc (cm)

2.5 – 12.5

2.5 – 12.5

2.5 – 12.5

2.5 – 12.5

2.5 – 12.5

2.5 – 12.5

Góc nghiêng

± 110

± 80

± 80

± 80

± 80

± 80

Đường kính tang trống

19”

22”

22”

22”

22”

22”

Số răng cào

37

43

45

57

69

89

Trọng lượng (kg)

675

675

990

1080

1170

1395

Khoảng di trượt (cm)

2.5” – 47.5”

7.5” – 55”

7.5” – 55”

7.5” – 55”

7.5” – 55”

7.5” – 55”

Áp suất hoạt động

2500 - 3000

2500 - 3000

2500 - 3000

2500 - 3000

2500 - 3000

2500 - 3000

< Trở lại

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.