Máy Khoan Ngang Định Hướng Lắp Ống Ngầm

Máy khoan ngang định hướng lắp ống ngầm

Máy khoan ngang định hướng lắp ống ngầm

Công nghệ khoan ngang dẫn hướng cung cấp giải pháp lắp đặt ống ngầm mà không cần đào hở.Công nghệ đặc biệt phù hợp với các công trình lắp ống ngầm băng đường.