Máy san phẳng ruộng điều khiển bằng tia Laser

Máy san phẳng ruộng điều khiển bằng tia Laser

Máy san phẳng ruộng điều khiển bằng tia Laser

Máy san phẳng hoạt động trên nguyên lý: gàu san nhận tín hiệu điều khiển của đầu phát laser điều khiển lưỡi san luôn trên 1 mặt phẳng chuẩn đã định trước. Máy kéo sẽ kéo gàu san di chuyển đồng thời cắt đất ở vị trí cao hơn so với mặt chuẩn và bù đất vào vị trí trũng.